publicerad: 2021  
virtuell virtuellt virtuella
virtu·ell
adjektiv
virtuell´
skenbart existerande särsk. om bild som upp­kommer vid (vissa typer av) optisk av­bildning men inte kan fångas upp på en skärm
MOTSATS reell 1
en virtuell bild
virtuell verklighet se verklighet
belagt sedan 1822; till lat. vir´tus i bet. 'kraft'