publicerad: 2021  
virtuosnummer virtuosnumret, plural virtuos­nummer, bestämd plural virtuosnumren
virtu·os|­numr·et
substantiv
[-o`s-] äv. [-å`s-]
konstnärligt stycke som det krävs virtuositet att fram­föra ibland med an­tydan om brist på djupare inne­håll
violinsolot var huvud­sakligen ett virtuos­nummer
äv. nummer som fram­förs på ett virtuost sätt
före­ställningen inne­höll flera virtuos­nummer
belagt sedan 1911