publicerad: 2021  
visare visaren, plural visare, bestämd plural visarna
vis·ar·en
substantiv
vi`sare
lång­sträckt, ofta spetsig an­ordning som pekar ut något t.ex. upp­mätt värde på mät­anordning, riktningen på kompass el. tiden på ur­tavla
den stora visaren på klockan; visaren på kompassen; vågens visare pekade på 62 kg
i sammansättn. äv. om person
belagt sedan 1539