publicerad: 2021  
vischan bestämd form
visch·an
substantiv
visch`an
var­dagligt; något ned­sättande lands­bygden
de bodde i en ned­lagd skola långt ute på vischan
belagt sedan 1911; till romani visj 'skog; bergsbygd'