publicerad: 2021  
visshet vissheten
viss·het·en
substantiv
viss`het
över­tygelse som grundar sig på säkra fakta
visshet (om något/sats)
visshet (om något)
visshet (om sats)
vissheten (sats)
hon måste få visshet om att barnen var i säkerhet; hon vet nu med full­ständig visshet att hon aldrig kommer att bli frisk
äv. säkerhet
med till visshet gränsande sanno­likhet kommer experimentet att miss­lyckas
belagt sedan 1472–86 (Speculum Virginum); fornsvenska visshet