publicerad: 2021  
vissla ut visslade visslat
verb
vissla u´t
visa starkt miss­nöje med (någon) genom att vissla
vissla ut någon/något
vissla ut någon
vissla ut något
publiken visslade ut domaren
belagt sedan 1885
vissla ututvisslande, utvissling