publicerad: 2021  
vivre neutrum
substantiv
[vi`vre] el. [vi´ver]
fritt vivre något ålderdomligtgratis uppe­hällehon fick ett resestipendium till Japan och dess­utom fritt vivre under en månad
belagt sedan 1812 (i formen fritt vivere); av franska vivre 'föda, uppe­hälle', till vivre 'leva'; till lat. vi´vere 'leva'; jfr ur­sprung till vivacitet