publicerad: 2021  
vivisektion vivisektionen vivisektioner
vivi·sekt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
operativt (eller annat) in­grepp på levande djur i (förment) vetenskapligt syfte
vivisektion (av något)
vivisektion av en groda
belagt sedan 1832; bildn. till lat. vi´vus 'levande' och sec´tio 'snitt'; jfr ur­sprung till sektion