publicerad: 2021  
vivipar vivipart vivipara
vivi·par
adjektiv
vivipa´r
som föder ungar ut­vecklade inne i honan; om (vissa) djur
MOTSATS ovipar
alla dägg­djur (ut­om kloak­djuren) är vivipara
belagt sedan 1806; av senlat. vivipar´us med samma betydelse, till lat. vi´vus 'levande' och par´ere '(att) föda'