publicerad: 2021  
votera voterade voterat
verb
vote´ra
av­ge röster på samman­träde enl. fast­ställda regler; i syfte att nå fram till (majoritets)beslut
votera (om någon/något/sats)
votera (om någon)
votera (om något)
votera (om sats)
belagt sedan 1626; av engelska vote med samma betydelse; till lat. vo´tum, se ur­sprung till votum
voteravoterande, votering