publicerad: 2021  
votum votumet, plural votum
vot·um·et
substantiv
vo`tum
röst vid votering
av­ge votum
äv. ut­talande, in­lägg i debatt eller dylikt
i vissa sammansättn. äv. om (resultat av) om­röstning
belagt sedan 1631; av lat. vo´tum 'löfte; önskan'; jfr ur­sprung till desavouera, devot, votera, votiv-