publicerad: 2021  
voyeur voyeuren voyeurer
voy·eur·en
substantiv
[voa´r]
person som får lust­känslor genom att (i smyg) titta på andras erotiska aktiviteter
belagt sedan 1953; av franska voyeur med samma betydelse, till voir 'se'