publicerad: 2021  
vrensk vrenskt vrenska
adjektiv
vren`sk
som (ofta) stretar emot särsk. om häst
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska vrensker 'vrensk; brunstig'; besläktat med sv. dial. vrina 'gnägga; grymta'; trol. av ljud­härmande urspr.