publicerad: 2021  
vrenskas vrenskades vrenskats
verb
vren`skas
vara motsträvig och protestera och dylikt
någon/något vrenskas (mot något)
någon vrenskas (mot något)
något vrenskas (mot något)
äv. mer konkret streta emot särsk. om häst
JFR vrensk
hästen vrenskades och stegrade sig
äv. om före­mål, sär­skilt maskin eller dylikt
vrenskande motorer
äv. om abstrakta före­teelser
ett knep som är bra att ta till när verkligheten vrenskas
belagt sedan mitten av 1400-talet (Vadstena Kloster-Reglor); fornsvenska vrenskas
vrenskasvrenskande