publicerad: 2021  
vurst vursten vurstar
vurst·en
substantiv
1 typ av låg, öppen vagn med säten längs lång­sidorna
SYN. charabang
belagt sedan 1717; av tyska Wurst, i bet. 1 och 2 bildlig anv. av Wurst 'korv'; jfr ur­sprung till medvurst
2 grov krans av tåg­virke som bl.a. läggs runt mast som skydd mot nötning
belagt sedan 1730
3 vanligen i sammansättn. rökt korv
belagt sedan 1883