publicerad: 2021  
vådeld våd­elden våd­eldar
våd|­eld·en
substantiv
`deld
brand som upp­kommit av våda
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska vaþa elder