publicerad: 2021  
våldgästa våldgästade våldgästat
verb
vål`dgästa
till­tvinga sig mat och hus­rum hos någon, vanligen en privat­person
någon våldgästar (hos) någon
äv. försvagat skämtsamt besöka utan att vara bjuden
hoppas ni ur­säktar att vi kommer och våld­gästar er så här
belagt sedan 1441 (Några Gambla Stadgar); fornsvenska valdgästa
våldgästavåldgästande, våldgästning