publicerad: 2021  
våldsam våldsamt våldsamma
våld·samm·are
adjektiv
vål`dsam
1 som sker med stor fysisk kraft och ofta orsakar skador
en våldsam krasch; en våldsam brand; ett våldsamt sky­fall; våldsamma gatu­slagsmål; våldsamma upp­lopp; våldsamma samman­drabbningar
äv. bildligt
våldsamma smärtor; våldsam kritik; gå till våldsamt an­grepp mot regeringen; våldsamma kast mellan hopp och förtvivlan
äv. all­mänt förstärkande
han är våldsamt populär (adverbial)
våldsam död se död
belagt sedan 1547
2 som an­vänder våld till­fälligt el. vane­mässigt
våldsam (mot någon)
den arresterade började bli våldsam; han blev ofta våldsam när han drack
äv. försvagat som präglas av (an­vändning av) viss fysisk kraft
våldsamt mot­stånd mot ordnings­makten
spec. sport
spelare stängs av efter våldsam tackling
belagt sedan 1615