publicerad: 2021  
våtmark våt­marken våt­marker
våt|­mark·en
substantiv
`tmark
ofta plur. sank och fuktig mark
fågel­rika våt­marker; våt­markerna är en viktig livsmiljö för många djurarter; bi­drag för att åter­skapa våt­marker i skogen
belagt sedan 1912