publicerad: 2021  
blästra blästrade blästrat
verb
bläs`tra
1 slipa med hjälp av sprutande småpartiklar vanligen med av­seende på järn och stål el. sten­ytor etc.
sandblästra; våtblästra
någon blästrar (bort) något
blästra med torr­is; skrovet blästras och rost­skydds­målas; husfasaderna blästrades rena
belagt sedan 1919; till bläster
2 upp­hetta (metall­smälta eller dylikt) med bläster
någon blästrar (något)
belagt sedan 1850
blästrablästrande, blästring