publicerad: 2021  
vädra vädrade vädrat
verb
`dra
1 släppa in frisk luft ut­ifrån i rum eller dylikt
någon vädrar något
öppna fönstren och vädra; de vädrar sov­rummet varje morgon
äv. låta genom­strömmas av frisk luft, lufta
vädra säng­kläderna; vädra lungorna
äv. bildligt lägga fram, visa ibland för diskussion eller dylikt
vädra sitt miss­nöje; en ny teori vädrades på seminariet
belagt sedan 1623; till väder
2 an­vända sitt väder­korn
någon/djur vädrar (något)
djur vädrar (något)
någon vädrar (något)
vädra oroligt i luften; en vädrande nos
äv. bildligt ana
vädra fara; vädra sensation; han vädrade en fin affär
vädra morgon­luft se morgonluft
belagt sedan 1582
vädravädrande, vädring