publicerad: 2021  
1välan
väl|­an
interjektion
välan´
något ålderdomligt nå! som upp­maning till (förnyad) handling, ut­tryck för otålighet eller dylikt
väl­an, då börjar vi lyfta!
äv. som ut­tryck för konstaterande eller dylikt något ålderdomligt
JFR nåväl
väl­an, då blev vi inte valda då
belagt sedan 1521; efter tyska wohlan med samma betydelse
2välan
väl|­an
adverb
väl´an
var­dagligt väl
vi kan väl­an träffas nån gång
belagt sedan 1870