publicerad: 2021  
välfärd väl­färden
väl|­färd·en
substantiv
`lfärd
hög levnads­standard och social och ekonomisk trygghet in­om en grupp, ett land eller dylikt
välfärdsinrättning
generell väl­färd; en politik som främjar till­växt, syssel­sättning och väl­färd; väl­färden tycktes bara gälla dem som var inne i systemet
belagt sedan ca 1450 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska välfärdh; bildn. till 1väl 1 och 2fara 1; jfr ur­sprung till färd, ofärd