publicerad: 2021  
vällevnadssjukdom vällevnads­sjukdomen vällevnads­sjukdomar
väl·lev·nads|­sjuk·dom·en
substantiv
`llevnadssjukdom
sjukdom som orsakas av väl­levnad
karies är en typisk vällevnads­sjukdom
belagt sedan 1961