publicerad: 2021  
välsorterad välsorterat välsorterade
väl|­sort·er·ad
adjektiv
`lsorterad
noga sorterad
sär­skilt som har stort ur­val varor om butik(sinnehavare) eller dylikt
en vara som finns i alla väl­sorterade butiker; en väl­sorterad bok­handlare
belagt sedan 1870