publicerad: 2021  
välsvarvad välsvarvat välsvarvade
väl|­svarv·ad
adjektiv
`lsvarvad
som svarvats väl
sär­skilt bildligt var­dagligt; kan upp­fattas som ned­sättande som har fasta och vackert rundade former särsk. om (del el. figur hos) kvinna
en väl­svarvad blondin
belagt sedan 1832 (om vers)