publicerad: 2021  
välta över välte vält, presens välter
verb
välta ö´ver
vältra över
välta över något (någon/något)
välta över något (någon)
välta över något (något)
välta över kostnaderna på konsumenterna
belagt sedan 1902
välta överövervältande, övervältning