publicerad: 2021  
vämjelig vämjeligt vämjeliga
vämje·lig
adjektiv
väm`jelig
som väcker vämjelse om sinnes­intryck
den vämjeliga stanken från sop­tippen
äv. om något abstrakt
vämjeligt förtal
belagt sedan början av 1400-talet (Svenska Medeltids-Postillor); fornsvenska vämieliker