publicerad: 2021  
vändkrets vänd­kretsen vänd­kretsar
vänd|­krets·en
substantiv
vän`dkrets
en­dera av de två bredd­grader som begränsar det om­råde kring ekvatorn där solen kan stå i zenit och mellan vilka solen skenbart vandrar under året
mellan vänd­kretsarna ligger tropikerna
Kräftans vänd­krets den bredd­grad på norra halv­klotet där solen står i zenit vid sommar­solståndet
Sten­bockens vänd­krets den bredd­grad på södra halv­klotet där solen står i zenit vid vinter­solståndet
belagt sedan 1774