SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ha`sa verb ~de ~t has·arförflytta sig långsamt och med o­avbruten kontakt med under­laget Nollhasa på magenäv. ut­vidgatmed partikelnner glida (ned) JFRcohyponymkasa byxorna hasade nedhasa (ner)sedan 1887Subst.:vbid1-179943hasande, vbid2-179943hasning