publicerad: 2021  
vänsterhandsspelare vänsterhands­spelaren, plural vänsterhands­spelare, bestämd plural vänsterhandsspelarna
vänster·hands|­spel·ar·en
substantiv
vän`sterhandsspelare
spelare som (huvud­sakligen) an­vänder vänster hand i t.ex. tennis
belagt sedan 1912