publicerad: 2021  
vänsterhänt neutrum vänster­hänt, bestämd form och plural vänster­hänta
vänster|­hänt
adjektiv
vän`sterhänt
vars vänstra hand är den bästa
ungefär en tion­del av befolkningen är vänster­hänt
belagt sedan 1542