publicerad: 2021  
väring väringen väringar
vär·ing·en
substantiv
`ring
historiskt nordisk med­lem av den östromerske kejsarens liv­vakt under vikinga­tiden
JFR varjag
belagt sedan 1680; till isl. v´æringjar, plur., med samma betydelse, trol. till vár 'trohets­ed'; jfr ur­sprung till varjag