publicerad: 2021  
världssamvete världs­samvetet
världs|­sam·vet·et
substantiv
[vä`rds-]
ansvars­känsla för till­ståndet i världen främst i människors liv och dylikt
äv. om samman­fattningen av alla människors sam­vete ibland ironiskt
Sverige har beskyllts för att vilja spela världs­samvete
belagt sedan 1936