publicerad: 2021  
världsrevolution världs­revolutionen världs­revolutioner
världs|­re·vol·ut·ion·en
substantiv
[vä`rds-]
revolution som förändrar stora delar av världen i politiskt av­seende, särsk. (i teorin) till socialistisk samhälls­ordning
Trotskijs över­tygelse om att världs­revolutionen var nöd­vändig
belagt sedan 1810