publicerad: 2021  
värmeslinga värmeslingan värmeslingor
värme|­sling·an
substantiv
vär`meslinga
värme­av­givande slinga t.ex. under golv för upp­värmning under­ifrån
värme­slingorna under toalett­golvet
belagt sedan 1932