publicerad: 2021  
1värst superlativ
adverb
var­dagligt se äv. ond på mest ogynnsamt eller skadligt sätt
huvud­staden rapporterades vara värst drabbad av jord­skalvet
inte så värst inte sär­skilthon blev inte så värst besviken över förlusten, det var häftigt nog att komma till final
inte vidare värst var­dagligtinte sär­skilthan tycker verkligen om att um­gås med henne, men hon är inte vidare värst förtjust i hans sällskap
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska värster; jfr ur­sprung till 1värre!!
2värst superlativ
adjektiv
1 se äv. ond som är mest ogynnsam eller skadlig
värst (av några)
hyckleri är det värsta hon vet; han lyckades springa av sig den värsta stelheten; det blir värst för dig själv om du inte gör som jag säger; värst är det när vinterkylan kommer
äv. svårast
hans värste konkurrent
det var det värsta! uttr. för stark förvåning: Det blåste så hårt i natt att tak­pannorna flög av. – Det var det värsta!
det var värst vad ... det var väldigt vad ...det var värst vad det regnar; det var värst vad det har blivit dyrt att klippa sig
i värsta fall se fall
släkten är värst se släkt
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
2 var­dagligt; ofta ironiskt bäst
värst (av några)
han ska all­tid vara värst i all­ting
belagt sedan 1891