publicerad: 2021  
värv värvet, plural värv, bestämd plural värven
värv·et
substantiv
något ålderdomligt ut­om i ett par ut­tryck mål­inriktad verksamhet vanligen av svårare slag
i sitt dagliga värv sysslar han med personal­frågor
efter väl­förrättat värv sedan något slut­förtsefter väl­förrättat värv smakade det bra med en kopp kaffe
belagt sedan mitten av 1400-talet (Konung Christoffers Landslag); fornsvenska värf; av lågtyska werf 'före­havande; yrke'; till värva