publicerad: 2021  
väska väskan väskor
väsk·an
substantiv
väs`ka
behållare för förvaring och transport av till­hörigheter vilken vanligen går att stänga och bära med hjälp av bärrem eller hand­tag; av hårdare eller mjukare material
han letade i väskan efter en penna; väskorna stod färdigpackade in­för resan; hon lyfte ut den tunga väskan ur bagage­utrymmet
belagt sedan 1525 (biskop Hans Brasks brevväxling (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); av lågtyska weske 'kapp­säck'; urspr. samman­satt av våd och säck