publicerad: 2021  
vätte vätten vättar
vätt·en
substantiv
vätt`e
en liten människo­liknande varelse enl. äldre folk­tro
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Svenska Böner från medeltiden); fornsvenska vätter; gemensamt germanskt ord, urspr. trol. 'ngt som väger; betydande sak, ting'