publicerad: 2021  
x-koordinat x-koordinaten x-koordinater
x-ko·ord·in·at·en
substantiv
[ek`s-]
tal som an­ger en punkts av­stånd från den vertikala axeln i ett koordinat­system
belagt sedan 1915