publicerad: 2021  
yrkande yrkandet yrkanden
yrk·and·et
substantiv
yr`kande
formellt krav på beslut om viss åt­gärd vid samman­träde
bordläggningsyrkande
ett yrkande (om/på något/sats)
ett yrkande (om något)
ett yrkande (om sats)
ett yrkande (något)
ett yrkande (sats)
ett yrkande (sats)
åklagarens yrkande; bi­falla ett yrkande; av­slå ett yrkande
belagt sedan 1772