publicerad: 2021  
yrke yrket yrken
yrk·et
substantiv
yr`ke
typ av arbete som man kan försörja sig på och som kräver vissa sär­skilda kunskaper eller färdigheter
yrkeserfarenhet; yrkeskunnig; yrkesskada; yrkesval; låglöneyrke
välja yrke; ut­öva ett yrke; han är läkare till yrket; det är skönt att hon har ett yrke att falla till­baka på
belagt sedan 1672; bildn. till yrka i dess grundbet. 'arbeta'