publicerad: 2021  
1yttre komparativ, ingen böjning
adjektiv
ytt´re
1 som har att göra med utsidan hos före­mål etc.
MOTSATS inre 1 JFR ytlig
yttre back­speglar; yttre skador
ofta bildligt (äv. substantiverat)
pjäsens av­saknad av yttre dramatik; bokens yttre ram; till det yttre var det lugnt
äv. (abstrakt) ut­ifrån kommande
yttre om­ständigheter; yttre betingelser
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska ytre; komparativbildn. till ut
2 belägen längre ut eller bort i förhållande till utgångs­punkten
yttre skär­gården; en yttre försvars­linje
belagt sedan 1282 (i ortnamn; (gåvobrev utfärdat av Magnus Ladulås till Sankta Klara kloster i Stockholm (Svenskt Diplomatarium)))
2yttre ingen böjning, neutrum
substantiv
ytt´re
utseende
hennes väl­vårdade yttre; skolans yttre behövde snyggas upp
belagt sedan 1676