publicerad: 2021  
yttring yttringen yttringar
yttr·ing·en
substantiv
ytt`ring
1 vanligen i sammansättn. tillkännagivande av mening etc.
viljeyttring; åsiktsyttring
belagt sedan 1689
2 ut­tryck för bakomliggande till­stånd, förlopp eller verksamhet
glädjeyttring; kulturyttring
en yttring (av något/sats)
en yttring (av något)
en yttring (av sats)
alla yttringar av rasism måste bekämpas
spec. i medicinska samman­hang symtom
sjukdomsyttring
belagt sedan 1809