publicerad: 2021  
ytvatten ytvattnet
yt|­vatt·net
substantiv
y`tvatten
vatten på jord­ytan spec. om havs, sjöars och floders översta skikt el. om dag­vatten
ytvattenavrinning
yt­vattnet var ovanligt varmt för års­tiden
belagt sedan 1750