publicerad: 2021  
yuccapalm yucca­palmen yucca­palmer
yucca|­palm·en
substantiv
[juk`a-]
typ av (busk- eller träd­formig) lilje­växt med förvedad stam, köttiga blad och vit­aktiga, klock­lika blommor i en yvig klase; odlad som kruk­växt
SYN. palmlilja
belagt sedan 1922