publicerad: 2021  
yverboren yverboret yverborna
yver|­boren
adjektiv
y`verboren
något ålderdomligt el. skämtsamt romantiskt och över­drivet foster­ländsk
de yver­borna skalderna i Götiska förbundet
belagt sedan 1679; försvenskning av hyperboré; jfr ur­sprung till över