publicerad: 2021  
yxne yxnet
yxn·et
substantiv
yx`ne
vanligen i sammansättn. (typ av) orkidé
dvärgyxne; gulyxne; lappyxne; vityxne
belagt sedan 1855; 1757 i bet. 'backsippa'; förk. av äldre yxnegräs; till oxe; jfr ur­sprung till yxlägg