publicerad: 2021  
åkerjord åker­jorden åker­jordar
åker|­jord·en
substantiv
å`kerjord
jord för växtodling i större skala, särsk. av foder- och bröd­säd
produktiv åker­jord; åker­jordens genom­snittliga av­kastning
belagt sedan 1451 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska akeriordh